Google+

Vodohospodářské služby ČR

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


NOVINKY & ČLÁNKY » Novinky
Checktemp teploměry

Oblíbené teploměry Checktemp® jsou teď odolnější a praktičtější do provozu.

Potřebujete cenově dostupné, ale přitom spolehlivé digitální teploměry? Vyberte si teploměry Hanna Instruments s originální funkcí CAL CHECKTM pro automatickou kontrolu přesnosti měření při každém zapnutí.

Teploměry s přesností ±0,3°C a rozsahem -50 až 150°C jsou navrženy s ohledem na pravidla HACCP pro potravinářské provozy s vpichovými sondami z kvalitní nerezové oceli a voděodolným tělem s krytím IP 65. Pro bezchybný přepis se naměřená teplota zobrazí na velkém displeji se širokým zorným uhlem.

Co přesně je funkce CAL CHECKTM?

Po zapnutí teploměru se elektronicky místo sondy zapojí odpor, který odpovídá teplotě 0°C.

Pokud teploměr nenaměří hodnotu -0,3 až 0,3°C, tak vyhlásí chybu. Po úspěšné kontrole vnitřní kalibrace se přepne do měřicího režimu a je připraven pro přesné měření.

Zabudovanou kontrolu správnosti digitálních teploměrů vymyslela společnost Hanna Instruments již v roce 1995. Původně se teploměry přepínaly do CAL CHECKTM režimu manuálně, ale teď je měření i posouzení výsledku plně automatizované.

 

 

EDGE se představuje

Hanna Instruments hrdě představuje svou nejnovější inovaci na poli měření pH - EC - DO = multimetr edge™.

edge je tenký 1,3 cm a lehký pouhých 250 g. edge má neuvěřitelně široký zorný úhel, 5,5 palcový (14 cm) LCD displej a citlivá kapacitní tlačítka.

edge měří pH, konduktivitu a rozpuštěný kyslík pomocí jedinečných digitálních sond, které přístroj automaticky rozpozná. Ze sondy se přenáší informace o typu sondy, kalibrace a sériové číslo sondy.

Jedinečný design edge se usídlí na pracovním stole stejně snadno jako ve Vašich rukou nebo v provozu na stěně. edge zjednodušuje měření, konfiguraci, kalibraci, diagnostiku, záznam a přenos dat na počítač nebo USB disk.

edge je vybaven exkluzivní Hanna funkcí CAL-CHECK® pro varování pokud pH elektroda potřebuje vyčistit nebo nakalibrovat. Pro elektrody se zemněním jsme teď navíc přidali funkci Senzor Check, která odhalí případné poškození skla nebo rozhraní elektrody.

edge je výsledkem Hanna vize o spojení prvotřídního designu, technického pokroku a integrované výroby. S edge stanovuje Hanna Instruments celosvětově nový standard.

 

 

•Základní režim měření•

Poskytuje zjednodušené ovládání a přehledné zobrazení pouze nejdůležitějších hodnot na displeji

 

 

•Velký čitelný displej•

EDGE má 5,5 palcový displej a velké písmena, který lze číst až z pěti metrů. Široký zorný úhel 150° zajišťuje nejlepší čitelnost na trhu

 

•Kapacitní tlačítka•

EDGE je vybaven moderními kapacitními tlačítky, které jsou součástí skleněné obrazovky a tak odolávají špíně. Citlivé klávesy umožňují při podržení rychle skrolovat seznamem záznamu měření

 

•Srozumitelné hlášení•

EDGE nehlásí nesrozumitelné kódy a číselné kódy chyb, ale komunikuje s uživatelem pomocí jednoznačných zpráv ve spodní části displeje. EDGE tak provádí uživatele každým procesem

 

 

•Dva USB porty•

EDGE je vybaven standardím USB pro export dat na USB disk a micro USB portem pro připojení k počítači nebo dobíjení na cestách

 

•Držák na edge a sondy•

V základním příslušenství edge je stabilní laboratorní stojan s otočným držákem sond a dobíjecí stanicí pro edge s optimálním sklonem

 

 

 

 

•3,5 mm konektor•

Připojení sondy nebylo nikdy snadnější - zasunete 3,5 mm kolík a můžete měřit. Již žádné otáčení nebo řešení ohnutých pinů. EDGE rozpozná připojenou sondu a zobrazí rozhraní příslušného parametru pH - EC - DO.

 

 

 

•Na očích a po ruce•

S nástěnným držákem lze edge umístit přesně tam kde je potřeba, nejčastěji přímo v provozu. V držáku nezabíra edge prakticky žádné místo a přitom je měřená hodnota čitelná z 5 metrů. Díky USB dobíjení je edge kdykoliv připraven pro další měření kdekoliv po provozu.

 

 

•Záznam dat•

EDGE umožňuje ukládání až 1000 záznamů dat. Naměřené hodnoty jsou ukládány dle GLP včetně data a času.

 

 

•Digitální smart sondy•

Sondy používané s edge jsou stejně pokrokové jako edge samotný: zabudovaný mikročip ukládá informace o typu, ID a kalibraci sondy. Po připojení k edge jsou informace okamžitě dostupné a předcházejí chybám v důsledku záměny. Kalibrační informace k pH elektrodě obsahují použité pufry, ofset, směrnici, datum a čas. Sonda konduktivity archivuje standardy, konstantu cely, datum a čas. Polarografická kyslíková sonda zaznamenává v rámci kalibrace standardy, datum, čas, nadmořskou výšku a korekci na obsah soli. Digitální signál proudí kabelem k 3,5 mm konektoru, který se jednoduše zasune do edge bez starostí se správným natočením.

 

Nejistota měření

Stanovisko Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k zohlednění nejistoty měření při hodnocení výsledků rozborů pitné vody

NRC pro pitnou vodu dostalo v poslední době několik dotazů a podnětů, aby vyjasnilo použití nejistoty měření(1) (dané analytické metody) při interpretaci výsledků rozborů pitných vod. Důvodem je rozdílný názor některých pracovníků laboratoří, dozorových orgánů i distributorů pitných vod na zohlednění nejistoty měření při posuzování, zda daný výsledek odpovídá hygienickému limitu či nikoliv, a to zejména v případě hraničních hodnot, kdy se nález blíží nebo těsně překračuje hygienický limit. Dokonce se na některých protokolech objevují i nové terminologické obraty typu „nález hodnot v pásmu nejistoty měření“ (?!)(2). Proto NRC pro pitnou vodu vydává k této otázce následující stanovisko.

1 Nejistota měření je definována parametr (vztahující se k výsledku měření), který charakterizuje rozptýlení hodnot, které je možné přiřadit k měřené veličině (Český metrologický institut).

2 Takový výrok je možné považovat za odborný nesmysl, protože každý nález (nejde-li o hodnotu pod mezí stanovitelnosti) je vždy v pásmu nejistoty měření – ať se jedná o hodnotu na úrovni poloviny hygienického limitu nebo o hodnotu desetinásobně překračující limit.

Nejprve shrnujeme zákonné požadavky v této oblasti:

1. Dodavatelé pitné vody uvedení v § 3 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon“) jsou povinni zajistit, aby dodávaná pitná voda odpovídala hygienickým požadavkům na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody čili aby splňovala hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem, nebo jsou povoleny nebo určeny podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (§ 3 odst. 1 a 2 zákona).

2. Hygienickým limitem se rozumí hodnota stanovená v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb. (kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhláška“) nebo hodnota stanovená na základě § 4 odst. 6 zákona orgánem ochrany veřejného zdraví (§ 2 písm. a) vyhlášky). O nejistotě měření se ani zde, ani v příloze 1 nehovoří.

3. Dodavatelé pitné vody musí kontrolu, zda voda má jakost vody pitné, zajistit jen u laboratoře, která je pro analýzu pitné vody držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace (§ 4 odst. 1 a) zákona).

4. Uvedené laboratoře musí ke kontrole použít jen metody, které splňují požadavky upravené vyhláškou (§ 4 odst. 1 a) zákona). Zároveň musí splňovat podmínky akreditačního (autorizačního…) orgánu, což zjednodušeně znamená plnění kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

5. Pro stanovení hodnot fyzikálních a chemických ukazatelů pitné vody uvedených v oddílu B přílohy č. 1 může laboratoř použít jakékoliv analytické metody splňující požadavky stanovené v oddílu B přílohy č. 6 vyhlášky. V této příloze jsou pak uvedeny požadavky na pravdivost, přesnost(3) a mez detekce (vyjádřené v % limitní hodnoty) pro každý ukazatel. Nejistota měření zde uvedena není!

6. Podle požadavků ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 musí akreditované (autorizovaná…) laboratoř na protokolu vedle výsledku (naměřené hodnoty) uvádět i nejistotu měření. Způsob stanovení či výpočtu nejistoty měření ovšem není závazně určen (existuje totiž více metod, které lze použít, ale které nemusí být vzájemně zcela srovnatelné). Stejně tak není nikde určeno, jak veliká může nejistota měření být. Závazné jsou pouze výše uvedené požadavky na pravdivost a přesnost (preciznost) dané metody. Oba tyto parametry se sice k výpočtu nejistoty měření nepřímo používají, ale nelze je s ní zaměňovat a nelze např. požadavek na přesnost (preciznost) či pravdivost zaměňovat za požadavek na nejistotu měření (4).

7. Nutno poznamenat, že požadavky na metody jsou zcela převzaty ze směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu a Česká republika zde nemá žádnou odlišnou právní úpravu.

 

Otázka použití nejistoty měření při hodnocení výsledků resp. shody s předepsaným limitem jakosti vody byla v minulých letech diskutována v rámci Výboru pro pitnou vodu(5) při Evropské komisi a to vždy se stejným závěrem: požadavky na pravdivost a přesnost (preciznost) měření jsou požadavky na analytickou metodu a nemají nic společného s hodnocením výsledků monitorování kvality vody.

Zástupce Evropské komise se na setkání skupiny ENDWARE(6) v roce 2007 vyjádřil v tom smyslu, že zatímco přičítání nejistoty měření k výsledku je teoreticky možné, protože členské země mají právo si stanovit přísnější požadavky oproti směrnici (98/83/ES), odečítání nejistoty měření od výsledku by bylo porušením této směrnice, protože by de facto znamenalo zmírňování jejích požadavků. Navíc směrnice 98/83/ES nic takového nezmiňuje – na rozdíl od některých jiných evropských směrnic.

Protože se podobné diskuse objevily i v jiných zemích EU, reagovaly na to některé země při nedávné novele předpisů na pitnou vodu specifickým odkazem. Např. v Německu, v novém Nařízení o pitné vodě(7) se uvádí: „Limitní hodnoty stanovené tímto Nařízením nebo na základě tohoto Nařízení, které je nutno dodržovat, zohledňují nejistotu měření metody analýzy a odběru vzorků.“ (§ 3 odst. 2). Podobné je to v Anglii a Walesu, kde je v zákoně uvedeno, že „pokud laboratoř používá validovanou metodu analýzy, výsledek rozboru se přímo porovnává s limitní hodnotou“.(8)

Z odborného hlediska jsou argumenty pro odečítání stejně silné jako pro přičítání nejistoty měření k výsledku a nelze tedy zdůvodnit, proč by se mělo dát přednost jen jedné z těchto variant. Kdyby se navíc přijala praxe odečítání nejistoty měření od naměřeného výsledku, vznikla by zcela paradoxní a z odborného hlediska nepřijatelná situace, že by se mezi (některými) dodavateli vody staly nejžádanější ty laboratoře, které by vykazovaly největší nejistotu měření a které by šlo (na základě tohoto ukazatele) tedy považovat za nejméně kvalitní.

 

ZÁVĚR:

Na základě uvedeného přehledu není možné učinit jiný závěr, než že se při hodnocení výsledků rozboru vody prostě porovnává naměřená hodnota se stanoveným hygienickým limitem. Pro přičítání či odečítání nejistoty měření od naměřeného výsledku neexistuje žádný zákonný podklad (a i odborné argumenty jsou sporné – viz výše).

Pokud chce laboratoř ve svém komentáři k rozboru zdůraznit, že naměřená hodnota se pohybuje v blízkosti limitní hodnoty, která se nachází v intervalu nejistoty měření (případ B nebo C na níže uvedeném obrázku), může použít jednu z těchto formulací(9):

1) Pro případ B: „výsledek převyšuje limitní hodnotu, ta však zasahuje do nejistoty“ (varianta: „výsledek převyšuje limitní hodnotu, ta se však nachází v intervalu nejistoty měření“).

2) Pro případ C: „výsledek je nižší než limitní hodnota, ta však zasahuje do nejistoty“ (varianta: „výsledek je nižší než limitní hodnota, ta se však nachází v intervalu nejistoty měření“).

 

První případ informuje dodavatele vody o tom, že překročení limitní hodnoty není výrazné, nicméně stejně ho nezbavuje povinností vyplývajících z nedodržení limitní hodnoty (opakování rozboru, šetření příčiny, nápravná opatření).

Druhý případ upozorňuje dodavatele vody na to, že při opakování rozboru může být zjištěno překročení limitní hodnoty a že by se tedy v rámci dodávky bezpečné a jakostní vody měl preventivně začít připravovat na opatření, aby k překročení limitu nemohlo dojít.

Mgr. Petr Pumann

vedoucí NRC pro pitnou vodu

Stanovisko připravili MUDr. František Kožíšek, CSc. a Ing. Ivana Pomykačová

 

 

(1)     Nejistota měření je definována parametr (vztahující se k výsledku měření), který charakterizuje rozptýlení hodnot, které je možné přiřadit k měřené veličině (Český metrologický institut).

(2)     Takový výrok je možné považovat za odborný nesmysl, protože každý nález (nejde-li o hodnotu pod mezí stanovitelnosti) je vždy v pásmu nejistoty měření – ať se jedná o hodnotu na úrovni poloviny hygienického limitu nebo o hodnotu desetinásobně překračující limit.

(3)     Podle nové terminologie by mělo být správně „preciznost“ – viz TNI 01 0115:2009 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM).

(4)     Jestliže např. vyhláška uvádí pro metodu na stanovení dusičnanů požadavek na přesnost a pravdivost 10% (pro každý z těchto parametrů), nelze z vyhlášky odvodit, že nejistota měření u dusičnanů má být také do 10%. Díky kombinovanému výpočtu by se do nejistoty měření 10% mohla „schovat“ situace, kdy bude dobrá přesnost, ale nepřijatelná pravdivost (více než 10%) nebo naopak – což by bylo v rozporu s vyhláškou.

(5)     Article 12 Drinking Water Committee při Evropské komisi (DG Environment). Existence tohoto výboru vyplývá z článku (article) 12 směrnice 98/83/ES. Ve výboru má každá země EU svého zástupce, členem je též zástupce Evropské komise.

(6)     European Network of Drinking Water Regulators. Skupina ENDWARE sdružuje zástupce národních orgánů, legislativně a odborně upravujících problematiku kvality pitné vody, ze zemí EU a přizvaných zemí EFTA (Norsko). Jedná se o pracovní paralelu oficiálního Výboru pro pitnou vodu při EK, pro jejíž (víceméně formální) jednání připravuje podklady, ale vedle legislativních otázek se zde diskutují též aktuální odborné problémy v hygieně vody, novinky z výzkumu i praktické zkušenosti jednotlivých zemí s implementací směrnice 98/83/ES.

(7)     Erste Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011, Teil I, Nr. 21, ausgegeben zu Bonn am 11. Mai 2011.

(8)     Osobní sdělení Jeni Colbourne, Chief Inspector of Drinking Water, Drinking Water Inspectorate, 19.3.2012.

(9)     Formulace vycházejí z publikace: Suchánek M. (ed.) Kvalimetrie 6. Stanovení nejistoty analytického měření. 2. vyd. EURACHEM-ČR, Praha 1999.

 

Sestavte si svůj EDGE

Revoluční multimetr EDGE - sestavte si ten svůj.

Výhody multimetru edge®

 • edge® měří pH, konduktivitu (EC) a rozpuštěný kyslík (DO)
 • je neuvěřitelně tenký a lehký, s tloušťkou 12,7 mm a hmotností 250 g
 • spojuje v sobě prvky klasického stolního přístroje a přenosného zařízení, co umožňuje edge® používat jak v laboratoři, tak v provozu nebo terénu
 • při použití nástěnného držáku lze výrazně ušetřit už tak vzácné místo ve Vaší laboratoři
 • poskytuje výsledky, které jsou na velkém 5,5 palcovém displeji snadno čitelné pod širokým úhlem i z větší vzdálenosti
 • dobíjí se v dokovací stanici nebo přes USB kabel z PC a v vydrží až 8 hodin práce v terénu
 • usnadňuje práci s naměřenými výsledky díky 2 USB výstupům, včetně konektoru pro USB klíč
 • Nechte se přijemně překvapit cenami základních setů a náhradních digitálních elektrod.

Multimetr edge® používá pro měření digitální elektrody. Tyto elektrody jsou stejně výjimečné jako přístroj samotný: obsahují vestavěný mikročip, v němž jsou uloženy informace o typu senzoru, jeho ID a také kalibrační informace. Multimetr edge® automaticky rozpozná připojenou sondu a nabídne přehledné menu k příslušnému parametru. To vše za cenu základní elektrochemické řady.

 

Multimetr EDGE HI20xx bez SONDY: 7260,-

+

 • HI763100 Digitální sonda konduktivity pro EDGE, 4-elektrodová, platinová, teplotní čidlo, 3 mm konektor (9460,-)
 • HI764080 Digitální sonda rozpuštěného kyslíku pro EDGE, polarografická, teplotní čidlo, 3 mm konektor (9488,-)
 • HI11310 Digitální pH elektroda pro EDGE, skleněné tělo, plnitelná, teplotní čidlo, 3 mm konektor (3823,-)
 • HI11311 Digitální pH elektroda pro EDGE, skleněné tělo, plnitelná, Sensor Check pin, teplotní čidlo, 3 mm konektor (4373,-)
 • HI12300 Digitální pH elektroda pro EDGE, plastové tělo, gelový elektrolyt, teplotní čidlo, 3 mm konektor (2805,-)
 • HI12301 Digitální pH elektroda pro EDGE, plastové tělo, gelový elektrolyt, Sensor Check pin, teplotní čidlo, 3 mm konektor (3080,-)
 • HI10530 Digitální pH elektroda pro EDGE, skleněné tělo, plnitelná, kónická špička (vpichová), teplotní čidlo, 3 mm konektor (4813,-)
 • HI10430 Digitální pH elektroda pro EDGE, skleněné tělo, trojité rozhraní, Calibration Check pin, teplotní čidlo, 3 mm konektor (5088,-)
 • HI10480 Vinařská pH elektroda pro multimetr edge s otevřeným rozhraním a CPS™ (clogging prevention system) proti zanášení, skleněné tělo, plnitelná (bez Ag), 1 m kabel, 3 mm konektor (5500,-)
 • FC2100 Potravinářská pH elektroda pro multimetr edge, skleněné tělo, otevřené rozhraní, plnitelná (bez Ag), na mléčné výrobky (5088,-)
 • FC2020 Potravinářská pH elektroda pro multimetr edge, plastové PVDF tělo, otevřené rozhraní, gelový elektrolyt viscolene, na mléčné výrobky (4813,-)
 • FC2320 Potravinářská pH elektroda pro multimetr edge s volitelným hrotem na maso (5940,-)
 • HI36180 ORP elektroda, skleněné tělo, dvojitá reference, plnitelná, teplotní čidlo (4510,-)
 • HI36200 ORP elektroda, plastové tělo, jednoduchá reference, neplnitelná, teplotní čidlo (4510,-)

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 

Revoluční multimetr edge®

Multimetr edge® používá pro měření digitální elektrody. Tyto elektrody jsou stejně výjimečné jako přístroj samotný: obsahují vestavěný mikročip, v němž jsou uloženy informace o typu senzoru, jeho ID a také kalibrační informace. Multimetr edge® automaticky rozpozná připojenou sondu a nabídne přehledné menu k příslušnému parametru. To vše za cenu základní elektrochemické řady.

 • edge® měří pH, konduktivitu (EC) a rozpuštěný kyslík (DO)
 • je neuvěřitelně tenký a lehký, s tloušťkou 12,7 mm a hmotností 250 g
 • spojuje v sobě prvky klasického stolního přístroje a přenosného zařízení, co umožňuje edge® používat jak v laboratoři, tak v provozu nebo terénu
 • při použití nástěnného držáku lze výrazně ušetřit už tak vzácné místo ve Vaší laboratoři
 • poskytuje výsledky, které jsou na velkém 5,5 palcovém displeji snadno čitelné pod širokým úhlem i z větší vzdálenosti
 • dobíjí se v dokovací stanici nebo přes USB kabel z PC a v vydrží až 8 hodin práce v terénu
 • usnadňuje práci s naměřenými výsledky díky 2 USB výstupům, včetně konektoru pro USB klíč
 • Nechte se přijemně překvapit cenami základních setů a náhradních digitálních elektrod


Setkáváte se s problémy při měření elektrické vodivosti?


Máme vysvětlení!


Co dělat, když hodnoty vodivosti (konduktivity/EC) nejsou úplně v pořádku? Měření vodivosti je použitelné v mnoha průmyslových odvětvích, aplikacích a situacích. Podstatné je vědět, co to elektrická vodivost (EC/TDS) je, znát možnosti využití sondy, správné techniky měření a jak se správně postarat o sondu, když to potřebují, aby jste nastartovali své měření tím správným směrem.


Nejčastější problémy při testování EC

 1. problém: Měření se neustále mění nebo je evidentně nesprávné


Naše otázka: Není vaše sonda zanesená?


Pravidelné čištění sondy může zabránit usazování nečistot na sondě. U dvouelektrodových sond se mohou hromadit mezi elektrodami a u čtyřelektrodových sond může dojít k zacpání odtokového otvoru. Sondu jednoduše proplachujte demineralizovanou vodou, a to jak mezi měřeními, před uskladněním i po uskladnění. I když měříte ve vodě, stále se mohou tvořit nánosy vodního kamene.


Naše otázka: Je sonda správně zapojena?


Zkontrolujte spojení mezi sondou a přístrojem. Konektory mohou někdy zmást – přestože se jeví správně zapojené, zkuste na něj zatlačit, aby se dostal kompletně, včetně těsnění, do portu přístroje. Pokud máte zařízení s kolíkovým konektorem (DIN / Quick DIN), zkontrolujte, zda nejsou kolíky ohnuté a zda jsou při vložení konektoru srovnány. Pokud máte novou čtyřelektrodovou sondu, podívejte se dovnitř pouzdra na spodek sondy. Kolem vnitřní části sondy je malý čirý gumový kroužek. Ten pomáhá chránit sondu během přepravy, ale může ovlivnit vaše odečty. Opatrně odstraňte gumový kruh a poté znovu proveďte kalibraci sondy.


Naše otázka: Jaké máte vzorky a je sonda pro ně vhodná?


Stejně jako u pH sond se musíte ujistit, že je vaše sonda konduktivity správně ponořena. Menší objemy vzorků jsou vhodnější pro dvouelektrodové sondy, protože destičky mohou být ponořeny jen mírně. Čtyřelektrodové sondy vyžadují, aby vzorek zalil také průtočný otvor umístěný výše. Zajistěte, aby mezi sondou a všemi stranami kádinky byl volný rovnoměrný prostor. Zkontrolujte použitelný rozsah měření dvouelektrodových sond. Pokud je váš vzorek mimo rozsah, potřebujete sondu čtyřelektrodovou nebo vhodnou sondu se dvěma elektrodami.


Naše otázka: Kalibrovali jste? Kdy a jak?


Zásadní je správná a častá kalibrace vhodným roztokem. Pokud je sonda používána denně, provádějte kalibraci ideálně denně. Pokud ne, proveďte ji před použitím sondy.


    2. problém: Odečty hodnot jsou nepřesné


Naše otázka: Měříte sondou se dvěma elektrodami a víte o polarizačním efektu?


U dvouelektrodových sond může dojít k jevu, který se nazývá polarizační efekt. V důsledku nahromadění nečistot se může mezi elektrodami vyskytnout statický náboj. Zvýšený náboj může způsobit, že budete měřit nižší hodnoty EC. Použijte dvouelektrodové sondy, které mají grafitové piny namísto běžné nerezové oceli.


Naše otázka: Pracujete se čtyřelektrodovou sondou a víte o Fringe Field efektu?


Fringe Field efekt je nežádoucí rozšíření elektrického pole elektrod, které zasahuje i mimo sondu. Udržujte sondu alespoň 2 cm od stran nádoby nebo potrubí, kde provádíte měření. Poté by měly být odečty bezproblémové.


Naše otázka: Kalibrovali jste?


Měříte-li agresivní vzorky, bude potřeba častější kalibrace. Stejně tak, pokud je sonda používána denně, kalibrujte denně, jinak proveďte kalibraci před použitím sondy.


Naše otázka: Kalibrovali jste správně?


Dle návodu si ověřte, že jste provedli správně kalibrační kroky.


Naše otázka: Použili jste vhodný kalibrační standard?


Pokud provádíte jednobodovou kalibraci, nejprve proveďte kalibraci ve vzduchu (nulový bod) a následně by měl být použit kalibrační standard co nejblíže skutečné koncentraci vašich vzorků. Pokud koncentrace vzorku pravidelně kolísá v širokém rozmezí, budete potřebovat sondu a přístroj, které se mohou pro zvýšení přesnosti kalibrovat na více standardů.


Naše otázka: Zajistili jste teplotní rovnováhu?


Zásadní je trpělivost. Není nutné čekat 10 minut, jen stačí nechat teploty srovnat. I se sondou s teplotní kompenzací trvá, než dosáhne stabilizovaného teplotního stavu. Ujistěte se, že sonda dosáhla vyrovnané teploty.

Naše otázka: Zbavili jste se vzduchových bublin?


Vzduchové bubliny mohou při měření vodivosti způsobit neshody, protože čidla sondy nemusí být ve vzorku kompletně ponořeny. Jemně krouživým pohybem sondou nebo klepnutím sondou na spodní část kádinky se bublin zbavíte. Toto by mělo stačit k odstranění všech zachycených bublin v těle sondy.


Naše otázka: Není váš vzorek bez iontů?


Ne všechny prvky, které se měří jako TDS (rozpuštěné látky), se rozpouštějí v iontové formě. Zkontrolujte, zda se váš analyt v roztoku opravdu rozpadá na ionty. Pokud se tak neděje, je nutné zvolit jiné způsoby testování.


      3. problém: Sonda nejde zkalibrovat


Naše otázka: Nepoužíváte kontaminovaný standard?


Je nutné si uvědomit, že kalibrační standardy (oproti pH pufrům) nemají vyrovnávací schopnost. Pro kalibraci si vezměte 2 čisté kádinky a do každé nalijte nový standard. Poté použijte jednu kádinku jako oplachovací, aby se udržel standard pro kalibraci co nejčistší bez kontaminace.


Naše otázka: Není vaše oplachová voda znečištěná?


EC sondy jsou velmi citlivé, a ne každá voda má stejný původ a čistotu. Jak bylo uvedeno výše, kalibrační standardy jsou snadno kontaminovány. Použitý roztok na oplachování nebo voda z kohoutku mohou způsobit znečištění. Ideální je použití destilované vody, přičemž nejlepší volbou je deionizovaná voda.


Naše otázka: Uchovávali jste sondu správně?


Vodivostní sondy by měly být skladovány v suchu. Tedy pokud se nejedná o kombinovanou sondu EC / pH. Máte-li kombinovanou sondu, měla by být skladována ve skladovacím roztoku HI70300, aby byla pH sonda hydratována s funkčním elektrolytem.


Nezapomeňte: Čistit pravidelně, často kalibrovat, stále pečovat!

Fotometry na těžké kovy a tenzidy

Fotometry pro rychlou kontrolu koncentrace těžkych kovů a anionaktivních tenzidů v průmyslových odpadních vodách přímo za neutralizační stanicí. Do provozu doporučujeme praktické voděodolné fotometry se snadnou obsluhou.

Nové pH elektrody pro EDGE

V Hanna Instruments se pyšníme tím, že nabízíme řešení analytických potřeb zákazníků a ne jenom přístroje. S potěšením proto oznamuji, že oblíbený multimetr edge můžeme díky doplněnému sortimentu pH elektrod nabídnout jako řešení také pro potravinářské provozy vyžadující náročné stanovení pH tuhých potravin včetně mraženého masa nebo na analýzu zanášejících kapalin jako například vína.